ระบบทนายขอแรง : ที่พึ่งของคนจนในกระบวนการยุติธรรมไทย?

Main Article Content

นพรัตน์ เนียมคล้าย

บทคัดย่อ

-

 

 

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/cmujlss.2006.4

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ