At the Crossroads: Thai-American Relations during the Time of Covid-19

ผู้แต่ง

  • อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

คำสำคัญ:

ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ, จีน, ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, โควิด-19

บทคัดย่อ

     บทความวิชาการนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ปัจจุบันในบริบทของพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์และเสนอแนวทางในการยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีในมิติการเมือง ความมั่นคง อีกทั้งเศรษฐกิจและสังคม โดยคำนึงถึงบทบาทในภูมิภาคของจีนและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันด้วย ในส่วนของการเมือง บทความเสนอว่า สหรัฐฯ ควรเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจมากกว่าการเข้าเกี่ยวในการเมืองภายในของไทย ส่วนมาตรการในมิติของความมั่นคงควรเน้นการสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเข้าใจสหรัฐฯ ดังที่เคยมีในช่วงสงครามเย็น สุดท้ายในมิติเศรษฐกิจและสังคม สหรัฐฯ ควรเลียนแบบวิธีการของจีนในการเข้าถึงประชาชนและพิจารณาวิธีสร้างความสอดคล้องระหว่างความชำนาญของสหรัฐฯ กับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของไทย

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agence France-Presse. (2015, November 26). U.S. ambassador raps lèse majesté sentences. Bangkok Post. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/776709/us-ambassador-raps-lese-majeste-sentences

Ann, J. (2013, April 16). The changing role of Guanxi in Chinese society. https://berkleycenter.georgetown.edu/posts/the-changing-role-of-guanxi-in-chinese-society

Associated Press. (2019, April 11). Diplomats deny accusations of protocol breach in Thanathorn’s case. Khao Sod English. https://www.khaosodenglish.com/politics/2019/04/11/diplomats-deny-accusation-of-protocol-breach-in-thanathorns-case/

British Broadcasting Corporation News. (2013, August 1). Egypt army ‘restoring democracy’, says John Kerry. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-23543744

Bureau of East Asian and Pacific Affairs, Department of State. (2021, May 4). U.S. Relations with Thailand. https://www.state.gov/u-s-relations-with-thailand/

Bureau of Political-Military Affairs, Department of State. (2021, January 20). Major Non-NATO Ally Status: Factsheet. https://www.state.gov/major-non-nato-ally-status/

Chongkittavorn, K. (2020, July 7). Engagement key to Sino-Thai ties. Bangkok Post. https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1947028/engagement-key-to-sino-thai-ties

Corrigan, J. (2018, February 11). The Hollowing-out of the State Department continues. The Atlantic. https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/02/tillerson-trump-state-foreign-service/553034/

Department of Defense. (2019, June 1). Indo-Pacific Strategy report: Preparedness, partnerships, and promoting a networked region. https://media.defense.gov/2019/Jul/01/2002152311/-1/-1/1/DEPARTMENT-OF-DEFENSE-INDO-PACIFIC-STRATEGY-REPORT-2019.PDF

Department of State. (2014, May 22). Coup in Thailand: Press statement. https://2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2014/05/226446.htm#.U340WQIu4_0.twitter

Front Page News Team [ทีมข่าวหน้า 1]. (2015, February 2). U.S. involvement in Isan revealed: Implications [เปิดโปงสหรัฐฯ ลงอีสาน-มีนัย] Thai Rath. https://www.thairath.co.th/content/478521

Golden, D. (2017). Spy Schools: How the CIA, FBI, and Foreign Intelligence Secretly Exploit America’s Universities. Henry Holt.

Green, M. J. (2016, September 3). The Legacy of Obama’s ‘Pivot to Asia’. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2016/09/03/the-legacy-of-obamas-pivot-to-asia/

International Monetary Fund Staff. (2000). ‘Recovery from the Asian Crisis and the Role of the IMF’. International Monetary Fund. https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/062300.html

Kanchanalak, P. (2015, April 15). Will new ambassador usher in a new dawn in U.S.-Thailand ties? The Nation. https://www.nationthailand.com/noname/30258048

Lustig, N. (1995). The Mexican Peso Crisis: The Foreseeable and the Surprise. Brookings Institute.

Merrion, T., & Smith, W. B. (2018). Great and good friends: Historic gifts between the Kingdom of Thailand and the United States of America, 1818-2018. Cultural Promotions.

Norland, P., Tuangthong, S., Limsriwong, W., & O’siri, P. (1997). The eagle and the elephant: Thai-American relations since 1833. United States Information Service.

Office of the National Economic and Social Development Board. (n.d.). National Strategy, 2018-2037. http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2019/10/National-Strategy-Eng-Final-25-OCT-2019.pdf

Olson, W. (2019, September 13). Thailand becomes first nation to buy Strykers from the U.S. Stars and Stripes. https://www.stripes.com/news/pacific/thailand-becomes-first-nation-to-buy-strykers-from-us-1.598731

Phathanothai, S. (1994). The dragon’s pearl: Growing up among China’s elite. Simon & Schuster.

Post Reporters. (2019, October 23). Somkid welcomes Huawei 5G, deepens cooperation to boost 5G + AI eco-innovation. Bangkok Post. https://www.bangkokpost.com/business/1777994/somkid-welcomes-huawei-5g-deepens-cooperation-to-boost-5g-ai-eco-innovation

Raksaseri, K. (2020, March 12). Economy first for the new U.S. Ambassador. Bangkok Post. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1876584/economy-first-for-new-us-ambassador

Reynolds, E. B. (2004). Thailand’s Secret War: The Free Thai, OSS, and SOE during World War II. Cambridge University Press.

Strangio, S. (2020). In the dragon’s shadow: Southeast Asia in the Chinese century. Yale University Press.

The White House. (2017, November 10). Remarks by President Trump at APEC CEO Summit, Da Nang, Vietnam.

https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-apec-ceo-summit-da-nang-vietnam/

United States Embassy Bangkok. (2016, November 3). His Majesty King Bhumibol Adulyadej speaks at the Joint Meeting of U.S. Congress [Video file]. https://youtu.be/mhM0N38Mr9M

United States Embassy and Consulates in Thailand. (2022). American Corners in Thailand. https://th.usembassy.gov/education-culture/american-corners-in-thailand/

Wald, E. R. (2018, November 13). America’s hypocrisy on Saudi Arabia. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/outlook/2018/11/13/americas-hypocrisy-saudi-arabia/

Wilde, M. (2019, September 1). Modern-day renaissance man Joe Horn Phathanothai is also an expert in China. Thailand Tatler. https://www.thailandtatler.com/society/joe-horn-phathanothai

World Bank. (2022). Thailand Trade Summary 2019 Data. https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/THA/Year/LTST/Summary

Zawacki, B. (2017). Thailand: Shifting ground between the U.S. and a rising China. Zed Books.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

13-09-2022