การพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทยผ่านการเรียนรู้ในประเทศญี่ปุ่น

Main Article Content

กันต์ อาลัยญาติ
จิราวัฒน์ เทพพงษ์
วรรณา ชินวิกัย
สิริรัตน์ สันตโยภาส

Abstract

เพื่อการสร้างบุคลากรที่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับดีเพียงพอที่จะเป็นแรงงานในภาคธุรกิจได้นั้น มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติโกเบ ส่งนักศึกษาชาวไทยไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ภาคเรียน เรียกว่า โครงการ One Semester Program ขึ้น โดยส่งนักศึกษาไปเรียนในประเทศญี่ปุ่นแล้วจำนวน 2 รุ่นในปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นโดยการฝังตัวในสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาญี่ปุ่นรอบตัวนักศึกษา ระยะเวลา 1ภาคเรียน ( 4 เดือน) นักศึกษาทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาสามารถพัฒนาความสามารรถทางภาษาญี่ปุ่นให้สูงขึ้นได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ