การดำเนินการงานจัดเลี้ยงโรงแรม: ภารตวิวาหะ สังสการ

ผู้แต่ง

  • สุจินต์ สุขะพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คำสำคัญ:

การจัดเลี้ยง, พิธีแต่งงานอินเดีย

บทคัดย่อ

ชาวอินเดียเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อการแต่งงานเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้วที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับโรงแรมในประเทศไทยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเป็นอย่างมาก ดังนั้นโรงแรมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรมการแต่งงานแบบอินเดียอย่างเข้าใจ รวมถึงข้อห้ามข้อจำกัดตามศาสานาฮินดูอย่างลึกซึ้ง โดยอย่างยิ่งบุคลากรในแผนกจัดเลี้ยงของโรงแรมในการนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์และปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องตรงต่อความต้องการ ทั้งในด้านการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ด้านการตกแต่งและการจัดเตรียมสถานที่ รวมถึงด้านการให้บริการและการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ล้วนก่อให้เกิดความประทับใจและนำไปสู่การถ่ายทอดประสบการณ์ไปยังคู่แต่งงานชาวอินเดียคู่อื่นเพื่อเพิ่มการตัดสินใจใช้บริการแต่งงานกับโรงแรมในประเทศไทยมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-06