เรียนนอกห้อง: กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

Main Article Content

สมบัติ ประจญศานต์

Abstract

บทคัดย่อไม่สมบูรณ์


Learning outside the classroom: The Integrated learning process of vernacular architecture study

Vernacular architecture is a product of the cultural heritage which is suitable to be used as a base for learning of project; the integrated program of teaching, research, academic service and preservation of art and culture of program in architectural technology, Faculty of Industrial Technology, Buriram Rajabhat University. That were an integrated program of teaching and the mission of the university and for applying research methods to create mutual learning outside of classroom of university students group from different academic years and cooperative learning with the community. That new type of learning can help students gaining knowledge, and can propose the knowledge of conserving vernacular buildings and the proper use of the buildings. This learning process affected the students to engage in the learning process more than the old teaching method. The people in the community had the satisfaction of overall works and realized the importance of the vernacular architectures. Consequently, they were inspired to conserve the vernacular architectures in order to maintain its local identity through globalization.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ประจญศานต์ส. (1). เรียนนอกห้อง: กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น. Area Based Development Research Journal, 8(3), 50-67. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/95528
Section
Research Articles