เศรษฐศาสตร์แห่งความงาม: ว่าด้วยการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพในมุมมองเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม ว่าด้วยการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพตามแนวทางเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม

Main Article Content

โซร์ฟีนา เด่นสุมิตร

Abstract

‘การกินแบบไร้เหตุผลนำเราไปสู่ความอ้วนและโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างไร รู้เท่าทันพฤติกรรมตนเอง’


 


ผู้คนมากมายคงเคยประสบพบเจอกับความล้มเหลวในการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพกันอยู่บ่อยครั้ง การประวิงเวลาแห่งความสุขจากการงดรับประทานอาหารอร่อย ๆ (ที่ไม่มีประโยชน์)ออกไปก่อนเป็นปัญหาที่พบได้ดาษดื่น แถมยังจัดการได้ยากอย่างเหลือเชื่อ ไม่ว่าเราจะมุ่งมั่นและควบคุมตัวเองมากแค่ไหน หรือตั้งปณิธานว่าจะปฏิวัติตัวเองใหม่สักกี่ครั้งกี่หนก็ตาม หลายคนคงไม่แปลกใจเมื่อรู้ว่าในปัจจุบันแนวโน้มและสถานการณ์โรคอ้วนลงพุงเพิ่มสูงขึ้น การค้นพบสิ่งต่าง ๆ ในทางเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมมีอิทธิพลอย่างแท้จริงต่อการตัดสินใจในชีวิตประจำวันของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจในการงดการบริโภคอาหาร(ที่ไม่มีประโยชน์)และการหันมาออกกำลังกาย บทความชิ้นนี้จะทำความเข้าใจถึงผลกระทบของการไร้ความสามารถในการบังคับตัวเองที่มีต่อการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย เป้าหมายของบทความชิ้นนี้คือ การช่วยเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ว่า จริง ๆ แล้วอะไรกันแน่ที่ทำให้เราตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายอย่างที่เป็นอยู่ โดยอาศัยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การค้นพบและตัวอย่างที่น่าสนใจ ตามที่นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม แดน อะเรียลี (2557) ได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าเมื่อเรามองเห็นแล้วว่าความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นมีแบบแผนที่ชัดเจนเพียงใด (เกิดขึ้นแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก) เราก็น่าจะเริ่มเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเหล่านั้นได้ไม่ยาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)

References

เอกสารอ้างอิงภาษาไทย
นะงุโมะ, โยะชิโนะริ. (2557). ยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดี (พิมพ์รักษ์ สุขสวัสดิ์, ผู้แปล). กรุงเทพมหานคร: วีเลิร์น.
อยู่ดี, ชิน. (2531). “ข้าว: จากหลักฐานโบราณคดีในไทย” ข้าวไพร่-ข้าวเจ้า ของชาวสยาม. กรุงเทพมหานคร: ศิลปวัฒนธรรม.
Ariely, Dan. (2555). เหตุผลที่ไม่ควรมีเหตุผล (พรเลิศ อิฐฐ์ และ วิโรจน์ ภัทรทีปกร, ผู้แปล). กรุงเทพมหานคร: วีเลิร์น.
Ariely, Dan. (2557). พฤติกรรมพยากรณ์ (พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ, ผู้แปล). กรุงเทพมหานคร: วีเลิร์น.

เอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ
Ariely, Dan and Wertenbroch, Klaus. (2002). Procrastination, Deadlines, and Performance: Self-Control by Precommitment. Psychological Science. Vol. 13, No. 3, pp. 219-224.
Lofgren, Ingrid Elizabeth. (2015). Mindful Eating: An Emerging Approach for Healthy Weight Management. American Journal of Lifestyle Medicine. pp. 212-216. Retrieved November 10, 2019, from https://www.researchgate.net/publication/273349293_Mindful_Eating.