บทคีตประดิษฐ์ประกอบรำฉุยฉายพันธุรัตจำแลง

Authors

  • โมฬี ศรีแสนยงค์

Abstract

Abstract

Downloads

How to Cite

ศรีแสนยงค์ โ. (2014). บทคีตประดิษฐ์ประกอบรำฉุยฉายพันธุรัตจำแลง. Chophayom Journal, 25(2), 43–50. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/27594

Issue

Section

บทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์