การเกณฑ์ทหารกับการทรมาน และการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อทหารเกณฑ์ ในประเทศไทย: บทวิเคราะห์จากมุมมองหนังสือรัฐศาสตร์ไม่ฆ่า

Main Article Content

ศิวัช ศรีโภคางกุล
เทอดศักดิ์ ไป่จันทึก

บทคัดย่อ

ในขณะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการบังคับให้ชายไทยอายุ 18 ปีขึ้นไปต้องเข้าเกณฑ์ทหารเป็นประจำทุกปี หากแต่คนชั้นกลางและคนรวยก็มักจะสามารถหาทางหลบเลี่ยงด้วยเหตุผลต่าง ๆ นานา พวกเขาจึงรอดพ้นจากการเกณฑ์ทหาร ดังนั้น ทหารเกณฑ์ส่วนใหญ่จึงคือคนจน ในแต่ละปีมักจะมีข่าวโด่งดังเกี่ยวกับการถูกซ้อมและเสียชีวิตของทหารเกณฑ์ในค่ายทหาร นับตั้งแต่ในยุคสื่อออนไลน์แพร่หลายยิ่งมีการเปิดเผยถึงภาพและวีดิโอคลิปเกี่ยวกับการทำร้ายและทรมานทหารเกณฑ์ บทความนี้จึงได้ตั้งคำถามถึงนัยถึงความรุนแรงของการเกณฑ์ทหารและปัญหาของการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อทหารเกณฑ์ในประเทศไทย โดยอาศัยกรอบวิเคราะห์จากหนังสือชื่อดังของ Professor Glenn D. Paige คือหนังสือ รัฐศาสตร์ไม่ฆ่า บทความนี้ไม่เพียงแต่จะชี้ให้เห็นว่าการคงรักษาการเกณฑ์ทหารไว้ไม่เพียงแต่เป็นการสนับสนุนการใช้ความรุนแรงต่อเพื่อนมนุษย์กันเท่านั้น วัฒนธรรมในกองทัพไทยเป็นการจำเพาะ ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ตลอดจน วัฒนธรรมในสังคมไทยยังมีส่วนสนับสนุนให้การเกณฑ์ทหารกลายเป็นสถาบันอีกด้วย ซึ่งเอื้อต่อการใช้ความรุนแรงต่อพวกเขา การบังคับการเกณฑ์ทหารจึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสังคมไทยและเป็นอุปสรรคในการทำให้สังคมไทยติดยึดอยู่กับกับดักของความรุนแรง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ