คนไร้บ้าน ตำรวจ คนแปลกหน้าของกันและกันในระบบกฎหมาย

Main Article Content

Sorracha Sumethavanich

บทคัดย่อ

ความเข้าใจโดยทั่วไปของบุคคลที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมก็คือเมื่อเกิดความเสียหายหรือข้อพิพาทใดๆ ขึ้น บุคคลก็จะสามารถใช้กลไกทางกฎหมายเป็นเครื่องมือในการปกป้องสิทธิของตนเองและเจ้าหน้าที่รัฐก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นกลางและตรงไปตรงมาแต่ความเข้าใจในลักษณะเช่นนี้อาจไม่สามารถปรับใช้ในกรณีของคนไร้บ้านได้เนื่องจากคนไร้บ้านเป็นกลุ่มคนที่มีสถานะอันแตกต่างไปอย่างสำคัญและสถานะดังกล่าวก็ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายเช่นกัน


บทความนี้ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายของคนไร้บ้านกับตำรวจผ่านมุมมองของกันและกันว่าในขณะที่คนไร้บ้านมองว่าตนนั้นเป็นคนชายขอบของกระบวนการยุติธรรม เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีมุมมองต่อคนไร้บ้านที่แตกต่างไปจากบุคคลทั่วไป มุมมองจากทั้งสองด้านจะส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายในโลกของความเป็นจริงแตกต่างไปจากโลกของกฎหมายอย่างไร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

HatyaiFocus. “พบศพชายเร่ร่อน เสียชีวิตใกล้สถานีรถไฟหาดใหญ่”. [Homeless Corpse Founded, near Hat Yai's Train Station] Accessed October 4, 2017 www.hatyaifocus.com/ข่าว/1203-ข่าวอาชญากรรม-พบศพชายเร่ร่อน-เสียชีวิตใกล้สถานีรถไฟหาดใหญ่/ (in Thai)

Kitticharoenkan S. “รู้จักกับคนไร้บ้าน” [Meet the Homeless] Accessed October 4, 2015. justnet.wordpress.com/2015/10/04/เยี่ยมคนไร้บ้าน/ (in Thai)

Krobkruakao 3. “สลด! ชายเร่ร่อนเมาสุรา ฆ่ากันตายกลางกรุง” [Drunken Homeless Killed in Downtown]. Accessed March 9, 2017. www.krobkrualao.com/khrongkhaidaasapparad/38341. (in Thai)

Matichon online. “เขย่าขวัญ! ชาวบ้านกลัว หลังพบศพที่ 5 คนเร่ร่อนถูกฆ่าตายสะพานลอยนวมินทร์ 92” [People panic ! fifth dead homeless founded under 92 Navamin bridge] Accessed October 17, 2016. www.matichon.co.th/news/324654. (in Thai)

Phanitkun A. “‘คนไร้บ้าน’ เหยื่อความรุนแรงที่ไร้ทางต่อสู้.” ["Homeless People" Victims of Violence Fighting without a Fight] Accessed July 25, 2014. www.posttoday.com/local/scoop_bbk/308697 (in Thai)

Phithakthanin A. (Project Leader). รายงานวิจัย “การสำรวจข้อมูลทางประชากรเชิงลึกของคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง [On Account of the Research "In-Depth Demographic Survey of Homeless People in Bangkok and Related Areas”] Bangkok: Thai Health Promotion Foundation, 2016. (in Thai)

Phreechasinlapakun S. การบังคับใช้กฎหมาย. [Law Enforcement]. Bangkok: Winyochon, 2006. (in Thai)

Thaipost. “จิมมี่ฆ่าเรียบ 4 ศพ ผล DNA โยงรายล่า” [4 Bodys Link to Jimmy, DNA Proved]. Accessed October 13, 2016. www.thaipost.net. (in Thai)

Thairath chabap phim. “คนไร้บ้านเป็นเหตุ ป่วนเยาวราช” [Yaowarat Turmoil, Homeless is the Cause]. Accessed October 31, 2017. www.thairath.co.th/content/1112182. (in Thai)

Workpoint. “นทท.แตกตื่น! พบศพหญิงเร่ร่อน ถูกฆ่าฝังทราบชายหาดเกาะสมุย” [Tourist Terrifed ! Dead Homeless Woman Buried at Samui's Beach] Accessed July 3, 2017 www.workpointtv.com/news/39489. (in Thai)