ข่าวประกาศ

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม เปิดรับบทความเพื่อเผยแพร่บนระบบออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม เปิดรับบทความเพื่อเผยแพร่บนระบบออนไลน์

2019-07-02

ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม สามารถส่งบทความผ่านระบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยบทความที่เปิดรับได้แก่ บทความวิจัย และบทความวิชาการ