วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Economics and Business Administration Journal Thaksin University

ISSN     1905-2421 (Print)
ISSN     2651-1592 (Online)
 
Last updated      05 February 2020

ประกาศปิดรับบทความ

2020-12-21

เรียนผู้นิพนธ์ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอปิดรับบทความที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารฯ ปีที่ 13 (2564) เนื่องจากมีบทความที่ส่งเข้ามาพิจารณาครบตามจำนวนแล้ว และจะเปิดรับบทความอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกประกาศปิดรับบทความ2.jpg

Vol. 12 No. 2 (2020): July - December 2020

Published: 2020-12-08

View All Issues