วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ งานวิจัย ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ การศึกษา การจัดการ สังคมศึกษา

2.เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า องค์ความรู้ ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Vol. 14 No. 27 (2019): Al-Nur Journal of Graduate School of Fatoni University

วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ประจำฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Published: 2019-12-15

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายฐนกร สองเมืองหนู; วีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล, 6852279, มนลิซ สิทธิสมบูรณ์, 6852279

63-73

Affecting Factors of Decision Making to Study Graduate College, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

จุรีรัตน์ - เสนาะกรรณ; วีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล, 6852279

93-126

Factors affecting for QR Code payment system acceptance of Mont Nom Sod Shop (Chiang Mai Branch)

ชำนาญ เงินดี, 6852279; หทัยชนก วนิศรกุล, 6852279

153-170

Strategices Management of Used Car Tent Business in Yala Province

อุสมาน กะลูแป, 6852279; นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ, 6852279

205-218

The analytical development of Halal regulation in Thailand1

หมัดอูเส็น หมัดหมัน; มะรอนิง สาแลมิง

239-251

View All Issues

Indexed in tci

 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/NUR_YIU