สวัสดี ท่านผู้อ่านวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) ทุกท่าน

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 ในนามของตัวแทนกองบรรณาธิการวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านผู้อ่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุข ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สุขภาพแข็งแรง และมีความสุขตลอดไปครับ

การดำเนินงานในปี 2558 ที่ผ่านมา วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรมที่ท่านอ่านอยู่นี้ได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ และได้ผ่านการรับรองคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) อยู่ในฐาน 2 ซึ่งนับเป็นการยกระดับคุณภาพวารสารฉบับนี้ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น

สำหรับการดำเนินงานในปี 2559 นั้น กองบรรณาธิการวารสารขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะมุ่งพัฒนาคุณภาพวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรมทั้งด้านคุณภาพของบทความที่นำเสนอ การดำเนินงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการเผยแพร่วารสารให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

สุดท้ายนี้ ทางกองบรรณาธิการวารสารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านทุกท่านจะให้การตอบรับวารสารฉบับนี้เป็นอย่างดีต่อไปนะครับ ขอขอบคุณครับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ

บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 11-09-2020