ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2565): วารสารวิชาการแสงอีสาน ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฏาคม-ธันวาคม 2565

					ดู ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2565): วารสารวิชาการแสงอีสาน ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฏาคม-ธันวาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-12-29

ฉบับเต็ม