ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2023): May - August

					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2023): May - August
เผยแพร่แล้ว: 2023-08-01

บทความวิจัย