ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2018): มกราคม-มิถุนายน

					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2018): มกราคม-มิถุนายน

วารสาร มมร วิชาการล้านนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2562) : มกราคม-มิถุนายน

เผยแพร่แล้ว: 2018-09-19

ฉบับเต็ม

บทความวิชาการ