ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม
					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 2022-12-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล