เผยแพร่แล้ว: 2022-12-28

โมเดลการยอมรับการใช้งานระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

ศักดิ์นรินทร์ อินภิรมย์, สมบัติ ธำรงสินถาวร, ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ, สานนท์ อนันทานนท์

66-94