ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2018): มกราคม - มิถุนายน 2561

วารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 17 ฉบับที่่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
ข้อมูลส่วนหน้า กองบรรณาธิการ คำนำ สารบัญ 

เผยแพร่แล้ว: 2018-08-17

บทความวิจัย