เผยแพร่แล้ว: 2023-12-20

การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและการรักสุขภาพ

Kittikit Kittikamron, Thanya Somsrikum, Lapasrada Jaturanon, Busalin Suthikwanchai, Pornchita Poolsri, Sirikorn Luangjariyakul, Hilmee Doloh

50-64

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมการสะกิด กับ ความคิดพรุ่งนี้ฉันจะรวย

Thittita Yommana, Kamolchnok Voradech, Yanisa Padde, Phatpanat Suntornmadcha, Suthiwat Phadkam, Onpreeya Jantree

84-105