ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2022): May-August

					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2022): May-August
เผยแพร่แล้ว: 2022-08-17

บทความวิจัย