ในกระแสแห่ง (อ) ยุติธรรมา

           กระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยต้องเผชิญกับคำถามอย่างรุนแรง อย่างน้อย        ก็นับตั้งแต่ภายหลังการรัฐประหารเมื่อ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา คำถามนี้แผ่กระจายไป           อย่างกว้างขวางไม่จำกัดไว้เพียงองค์กรใดองค์กรหนึ่ง หากครอบคลุมแทบทั้งหมดของกระบวนการยุติธรรม อันนำมาซึ่งข้อสงสัยว่าเรากำลังอยู่ “ในกระแสแห่ง (อ) ยุติธรรมา”     ใช่หรือไม่

            หลายครั้งที่คำถามอาจถูกทำให้จำกัดอยู่ในแวดวงของข้อพิพาททางการเมือง              ซึ่งอาจชวนให้เข้าใจว่าหากเป็นคดีความในประเด็นอื่น ๆ แล้ว ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมก็ยังจะพอทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและสามารถสร้างความเป็นธรรมให้บังเกิดขึ้นได้อยู่บ้าง

            วารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences (นิติสังคมศาสตร์) ฉบับ “ในกระแสแห่ง (อ) ยุติธรรมา” ชวนให้หันกลับมาทบทวนและสืบค้นความจริงว่า               สภาพปัญหาและความยุ่งยากของระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยนั้น อาจมีขอบเขตกว้างขวางแม้ในเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์ทั่ว ๆ ไปใช่หรือไม่ ด้วยการชี้ชวน          ให้เห็นมิติด้านต่าง ๆ ที่กว้างขวางเพิ่มมากขึ้น ด้วยความหวังว่าจะทำให้เราสามารถมองเห็นโลกแห่งความเป็นจริงที่แจ่มชัดและครอบคลุมมากขึ้น

บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-29