ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (2566): วารสารวิชาการแสงอีสาน ปีที่ 20 ฉบับที่2 ประจำเดือน กรกฏาคม-ธันวาคม 2566( Saeng-Isan Academic Journal 20(2) July-December 2023

					ดู ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (2566): วารสารวิชาการแสงอีสาน ปีที่ 20 ฉบับที่2 ประจำเดือน กรกฏาคม-ธันวาคม 2566( Saeng-Isan Academic Journal 20(2) July-December 2023
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-24

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย