เผยแพร่แล้ว: 2018-06-30

กลไกการทำงานของบิทคอยน์

ฐิติพร ทอนไชย, ณัฐธินัน ศรีพรหม, นันธิยา ศรีพรหม, ปาณิศา ซุ่ยยัง, หนึ่งบุรุษ เดชทิพย์พรพงศ์, ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล

100-110

Managerial Accounting: An Asian Perspective

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว

111-112