ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (2022): กรกฎาคม-กันยายน 2565

					ดู ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (2022): กรกฎาคม-กันยายน 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-09-30

บทความวิจัย