ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2017): วารสารปีที่ 6 ฉบับพิเศษ (กันยายน 2560)

วารสารปีที่ 6 ฉบับพิเศษ (กันยายน 2560) เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 2 ปี
เผยแพร่แล้ว: 2017-09-05