Privacy Statement

นโยบายความเป็นส่วนตัว

วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ในนี้ยินดีต้อนรับคุณเป็นส่วนหนึ่งของงานวิชาการของเราและขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการของเรา สำหรับการใช้บริการของเราและเข้าชมเว็บไซต์ของเรานั้น เรามีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เราปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนที่จะใช้บริการของเรา

 

1.       ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณกรอกในเว็บไซต์ของเรา เฉพาะชื่อและอีเมล์ของผู้แต่ง ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์การตีพิมพ์ในวารสารนี้เท่านั้น และจะไม่เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือเผยแพร่แก่บุคคลอื่น

2.       การใช้ข้อมูล

เราจะใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อตีพิมพ์บทความของผู้แต่งในวารสารนี้ และการติดต่อเกี่ยวกับการตีพิมพ์เท่านั้น ข้อมูลที่คุณให้มานั้นจะถูกเก็บรักษาโดยเคร่งครัดและจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวารสารนี้

3.       ความปลอดภัยของข้อมูล

เรามุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราจะใช้มาตรการรักษาข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และการใช้ข้อมูลโดยไม่ถูกต้อง

4.       สิทธิของบุคคล

คุณมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล หรือขอให้ข้อมูลถูกลบ หากคุณต้องการใช้สิทธิเหล่านี้หรือมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่

faa.journal@arts.kmutnb.ac.th

5.       การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในบริการของเรา แต่เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นผ่านทางอีเมล์หรือการประกาศบนเว็บไซต์ของเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับ Privacy Statement ของเรา กรุณาติดต่อเราที่ faa.journal@arts.kmutnb.ac.th