นโยบายการเข้าถึง

วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ในนี้มุ่งมั่นในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้แบบสากล และเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลวิจัยอย่างทั่วถึง ดังนั้น เรามีนโยบาย Open Access ที่ช่วยให้ข้อมูลและผลงานวิจัยที่เราเผยแพร่เข้าถึงแก่สาธารณะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยหลักการดังนี้

 

1.  เปิดเผยข้อมูลวิจัยแบบทันที เราให้บทความและผลงานวิจัยที่เราตีพิมพ์เปิดเผยแบบทันที หมายความว่าผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงและอ่านข้อมูลวิจัยได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึง

2. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ เราเชื่อว่าการทำงานวิจัยที่เปิดให้เข้าถึงแบบสาธารณะเป็นการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้แบบสากล ช่วยสร้างโอกาสให้นักวิชาการและผู้สนใจสามารถมีการเรียนรู้และเชื่อมโยงความรู้ต่อกันได้

3.  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง เราไม่เรียกค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้าถึงหรือดาวน์โหลดข้อมูลและบทความในวารสาร เรายินดีที่จะให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ผู้เข้าชม

4.  ส่งเสริมการวิจัยและการเรียนรู้ นโยบาย Open Access นี้ถือเป็นการสนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง ซึ่งสามารถเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาในวงการวิชาการและองค์กรต่าง ๆ

 

          วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ยินดีต้อนรับนักวิชาการและสาธารณชนทั่วไปที่สนใจในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลวิจัยของเรา โดยสามารถค้นหาและอ่านบทความในวารสารของเราได้ที่เว็บไซต์ของเราสะดวกในทุกที่และทุกเวลา