ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม

					ดู ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม

วารสาร มมร วิชาการล้านนา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2566) : กรกฎาคม-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ