ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-กุมภาพันธ์

					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-กุมภาพันธ์
เผยแพร่แล้ว: 2023-02-17

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย (Research article)