ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม

					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม

วารสาร มมร วิชาการล้านนา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2565) : กรกฎาคม-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย