ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 (2023): กันยายน - ตุลาคม

					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 (2023): กันยายน - ตุลาคม
เผยแพร่แล้ว: 2023-11-06

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย (Research article)