ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน

					ดู ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน

วารสาร มมร วิชาการล้านนา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2566) : มกราคม-มิถุนายน

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-24

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ