เผยแพร่แล้ว: 2014-01-01

การใช้ไคโตซานจากเชื้อรา Mucor rouxii เพื่อยับยั้งเชื้อราก่อโรคในลำไย

น้ำค้าง สวัสดิ์ประดิษฐ์, กัลทิมา พิชัย, อโนดาษ์ รัชเวทย์

25-36

ความโดดเด่นของนวนิยายจีน เรื่อง เมืองชายแดน

เย่ ซง, สนิท สัตโยภาส, ขวัญใจ กิจชาลารัตน์

93-100