ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2023): เมษายน-มิถุนายน 2566

					ดู ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2023): เมษายน-มิถุนายน 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

บทความวิจัย